Inimõiguste keskus jätkab nõustamisteenuse pakkumist

Eesti Inimõiguste Keskus jätkab nõustamisteenuse pakkumist kõigis Võrdse kohtlemise seadusest tulenevates valdkondades: diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel.
Nõustajaks on Eesti Inimõiguste Keskuse võrdõiguslikkuse ekspert Merle Albrant, kes on ühtlasi ka Järva Naiste Varjupaiga vabatahtlik jurist, MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua konsultant.
Teenust pakutakse tasuta nii eesti kui vene keeles igal kolmapäeval kell 10.00-15.00.
Eelregistreeruda saab telefonil 644 5148 või e-postil info@inimoigused.ee, kuhu saab ka oma teemakohase küsimuse saata.

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#vordne-kohtlemine