Inimõiguste keskus jätkab nõustamisteenuse pakkumist

Eesti Inimõiguste Keskus jätkab nõustamisteenuse pakkumist kõigis Võrdse kohtlemise seadusest tulenevates valdkondades: diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel.
Nõustajaks on Eesti Inimõiguste Keskuse võrdõiguslikkuse ekspert Merle Albrant, kes on ühtlasi ka Järva Naiste Varjupaiga vabatahtlik jurist, MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua konsultant.
Teenust pakutakse tasuta nii eesti kui vene keeles igal kolmapäeval kell 10.00-15.00.
Eelregistreeruda saab telefonil 644 5148 või e-postil info@inimoigused.ee, kuhu saab ka oma teemakohase küsimuse saata.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#vordne-kohtlemine