Ekspertgrupp arutas LGBT inimeste olukorda

Sotsiaalministeerium toimus 29.-30.septembril Euroopa Komisjoni valitsustevahelise ekspertgrupi kohtumine mitte-diskrimineerimise alal. Kohtumise avavad Mr. Aurel Ciobanu-Dordea (Võrdõiguslikkuse direktoraadi direktor, Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraat) ja Kadi Viik (soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja).

Kohtumine keskendub sellele, kuidas ületada hetkel eksisteerivaid takistusi, mis takistavad erinevatel Euroopa Liidu riikidel edendada poliitikat, mis kaitseks LGBT inimesi diskrimineerimise eest ja viiks edasi sõnumit kõikide inimeste võrdsusest. Eelmine sarnane seminar toimus Hollandis 2010. aastal (inglisekeelse seminari raportiga saab tutvuda siin).

Eestis toimunud seminaril osalesid valitsuse esindajad, valdkonna eksperdid ja Euroopa Komisjoni esindajad.

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#vordne-kohtlemine