Ulrika Laan: Homo Sexual Homo Sapiens

On rõõm näha, et Erinevus rikastab on oma peamise fookuse suunanud valdkondadele, mis inimestele korda läheb. Ulrika Laan on sallivuse ja eeskätt just homofoobia võtnud luubi alla ühes oma põhjalikus blogipostituses, mille tarbeks ta ka erakondade käest uuris, millised on nende ametlikud seisukohad homoabielude suhtes.

Postituses toob Laan välja ka seitse peamist ettekäänet/vastuväidet, miks samasooliste abielud Eestis võimalikud pole. Sealhulgas näiteks piiblis öeldu või küsimuse, kas homoseksuaalsus on kaasa sündinud või omandatud orientatsioon. Laan küsitles ka kuut Eesti erakonda, millest partnerlussuhete seaduse koostamist toetas vaid üks.

Loe blogipostitust siit!

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#vordne-kohtlemine