Konverentsil “Erinevus rikastab” lahatakse võrdse kohtlemise põhimõtet

Tänaseks on Võrdse kohtlemise seadus olnud jõus juba üle aasta ja Soolise võrdõiguslikkuse seadus kuus aastat. Kas need seadused on toonud kaasa muutusi igapäevaelus või on nad jäänud vaid Euroopa Liidu survel vastu võetud, kuid reaalses elus olulise mõjuta reegliteks? Milline roll on võrdse kohtlemise põhimõttel üldse Eesti õigusruumis? Kõikidele küsimustele otsitakse vastused 8.-9.oktoobril Swissotelis toimuval konverentsil “Erinevus rikastab”.

Konverents käsitleb võrdse kohtlemise temaatikat seni käsitlemata vaatenurkadest. Kahe päeva jooksul kuuleb konverentsil ettekandeid, arutelusid neljas erinevas paneelis ja väitlust poliitilise korrektsuse teemal. Paneelide teemade hulka kuuluvad näiteks ametivõimude suutmatus vihakuritegudega tegeleda ja võrdne kohtlemine erakondlikku kuuluvuse kontekstis.

Konverents toob kokku erinevad osapooled ja vastakad arvamused. Kutsutakse nii valitsusväliste organisatsioonide kui riigiasutuste esindajaid, aga ka erakondade esindajaid. Aruteludesse tuuakse sisse ka kogemusi mujalt maailmast. Arutatakse eelarvamusi ja ekslikke arusaamu ning otsitakse ühiseid pidepunkte, kust edasi minna.

Konverentsi esimese päeva programm asub siin ja teise päeva programm siin!

Järgi meid ka Facebook’is.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv