Võrdse kohtlemise võrgustik

2013. aastal loodud võrdse kohtlemise võrgustik koondab vabaühendusi, mille üheks oluliseks tegevuseks on oma sihtgrupi võrdsete õiguste tagamise eest seismine.

Võrgustik toetab liikmeid konkreetsete sihtgruppide üleselt, teeb ühiste esmärkide nimel koostööd, võtab vajadusel koos sõna ja viib ellu muid tegevusi. Võrgustik teeb ühisosa piires koostööd ka riigi institutsioonidega ning mõjutab neid võrdse kohtlemise põhimõtet paremini järgima ja väärtustama.

Inimesed

Ostukorv