Võrdse kohtlemise võrgustiku strateegiaseminar

Kuupäev: 11. juuni 2019

Võrdse kohtlemise võrgustiku kokkusaamisel pannakse paika panna ühine huvikaitsestrateegia. Välja töötatava strateegia abil hakkab võrgustik edendama võrdset kohtlemist ühiskonna erinevatel tasanditel.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan