Võrdse kohtlemise võrgustiku strateegiaseminar

Kuupäev: 11. juuni 2019

Võrdse kohtlemise võrgustiku kokkusaamisel pannakse paika panna ühine huvikaitsestrateegia. Välja töötatava strateegia abil hakkab võrgustik edendama võrdset kohtlemist ühiskonna erinevatel tasanditel.

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Aruanne “Inimõigused Eestis 2018-2019” tuleb peagi! Selleks, et aruanne 10. detsembril ilmuda saaks, on meil vaja veel sinu toetust. Inimõigused kuuluvad kõigile ja meie soov on, et inimesed oleksid Eesti olukorrast teadlikud. Toeta teadmiste levikut.

Annetan