Seminar: strateegiline hagelemine – et ei veereks pead, vaid paraneks inimõiguste kaitse

Kuupäev:
5.05.2017
Algusaeg:
13:00
Asukoht:
Randvere tee 11, Haabneeme, Eesti ()

Strateegiline hagelemine tähendab ühiskondlikult oluliste juhtumite lahendamist läbi kohtu- või kohtuväliste menetluste. Strateegilise hagelemise eesmärk on läbi hoolikalt valitud juhtumite mõjutada seaduste ja seaduste elluviimispraktika kvaliteeti. Eesti Inimõiguste Keskus on koostöös heade partneritega viinud mitmed olulised kaasused kohtusse, ette on näidata nii võite kui kaotusi, seega on hea hetk teha vahekokkuvõtteid ja seda eriti olukorras, kus teatud poliitilised jõud on asunud inimõiguste suhtes positiivseid lahendeid teinud kohtunikke otseselt ründama. Seminari teises pooles vaatame koos heade partnerite ja vabaühendustega ka tulevikku.

Seminar on kutsetega.