Möödunud üritused

29. aprill 2015 Koolitus avalikule sektorile mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemal
27. aprill 2015 Õppevisiit Taani
24. aprill 2015 Koolitus avalikule sektorile mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemal
24. märts 2015 Academic seminar on LGBT rights
24. märts 2015 LGBT teemaline akadeemiline seminar
3. märts 2015 Konverents "Väärtustades mitmekesisust: teel kaasava ja eelarvamustevaba töökeskkonna poole"
3. märts 2015 Conference "Valuing diversity: toward a bias-free and inclusive workplace"
9. detsember 2014 Mitmekesisuse kokkuleppe allkirjastamine ja seminar
9. detsember 2014 Seminar on unconscious bias and signing of the Estonian diversity charter
28. november 2014 Garage48 Enable Tallinn
Ostukorv