Londoni King’s College’i inimõiguste professor Robert Wintemute’i töötuba

Kuupäev:
6.12.2017
Algusaeg:
09:00

Londoni King’s College’i inimõiguste professor Robert Wintemute töötuba-koolitus “Recognition of same-sex relationships in Europe and Estonia: strategic litigation as a way to move forward?” toimub 6. detsembril Tallinnas. Professor Wintemute tutvustab LGBT õiguste hetkeolukorda Euroopas ning käsitleb asjassepuutuvaid kohtulahendeid.

Professor Wintemute on ise olnud ühe olulisima samasooliste partneritega perekondi puudutava Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendi – Taddeucci ja McCall vs. Itaalia – jurist, lisaks on tema sulest ilmunud arvukalt akadeemilisi artikleid, mis käsitlevad LGBT inimeste õigust perekonnale ja riigi kaitsele.

Töötoa päevakava

9.00-9.30 registreerumine ja hommikukohv
9.30-11.00 töötuba
11.00-11.30 kohvipaus
11.30-13.00 töötuba jätkub

Registreerumine:
Liina Rajaveer
liina.rajaveer@humanrights.ee 

Lisainfo:
Kelly Grossthal
kelly.grossthal@humanrights.ee