Londoni King’s College’i inimõiguste professor Robert Wintemute’i koolitus

Eestis on samasooliste partneriga paaride õiguste olukord oluliselt paranenud peale kooseluseaduse vastuvõtmist, näiteks on võimalik nüüd peresisene lapsendamine. Samas on tulenevalt rakendusaktide puudumisest kooselulepingu sõlminud paarid olukorras, kus nende partnerlust ei kanta rahvastikuregistrisse ja seega ei saa paarid nautida kõiki kooseluseaduses sisalduvaid õigusi ning paljud on ette võtnud kohtutee.

LGBT õigused on samal ajal enamikes Euroopa riikides kiirelt arenenud, seda osaliselt läbi Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika. 6. detsembril viib Tallinnas läbi strateegilise hagelemise koolitus-töötoa Londoni King’s College’i inimõiguste professor Robert Wintemute, kes on ise olnud muuhulgas ühe olulisima EIK lahendi – Taddeucci ja McCall vs. Itaalia – jurist. Euroopa Inimõiguste Kohus leidis selles lahendis, et samasooliste paaride välismaalasest paarilisele elamisloa väljastamisest keeldumine „perekonna alusel“ on diskrimineeriv ja rikub Inimõiguste ja Põhivabaduste Konventsiooni artiklit 14. Professor Wintemute tutvustab olulisi kohtulahendeid, jagab praktilisi nõuandeid ning esitab oma nägemuse LGBT õiguste valdkonna arengutele Euroopas.

Töötoast on oodatud osa võtma valdkonnas tegutsevad advokaadid, juristid ja vabaühenduste esindajad.

Ajakava:

6. detsember 2017
Viru hotelli konverentsikeskus, Andante saal

9.00-9.30 Registreerumine ja hommikukohv
9.30-11.00 Töötuba
11.00-11.30 Kohvipaus
11.30-13.00 Töötuba jätkub

Registreerumine: Liina Rajaveer, liina.rajaveer@humanrights.ee