Eesti Inimõiguste Keskus aitab tagada inimeste õigusi varjupaigale. Nelja aasta jooksul oleme nõustanud 70% nenendest, kes on Eestist selle aja jooksul varjupaika otsinud. Meie tegevuse tulemusel:2

  1. Inimesed, kes viibivad varjupaigamenetluse ajal kinnipidamiskeskuses, ei pea enam seal viibitud aja eest tasu maksma.
  2. Aitasime muuta seadust nii, et kõigilt varjupaigataotlejatelt ei võeta enam automaatselt vabadust.
  3. Riigi õigusabi antakse meie tegevuse tulemusel enamikele varjupaigataotlejatele.
  4. Tõstatasime pidevalt Illuka varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuse asukoha ebasobivuse probleemi, mille tulemusel 2014. aastast asub vastuvõtukeskus Vaol ning oluliselt on paranenud nii teenuste kvaliteet kui olmetingimused.
  5. Tõime pagulaste temaatika 2013. toimunud kampaaniaga laiemalt esile. Valminud kodulehte www.pagulane.ee külastatakse siiamaani pagulaste kohta info saamiseks.

Töötame, et Eestis tagada igale inimesele tema õigus küsida varjupaika ja saada selle õiguse kasutamiseks õigusabi automaatselt nii vara kui võimalik. Vajame Sinu abi, et saaksime kaasustega edasi minna nii riigi kui Euroopa kohtutesse. Samuti soovime, et Eesti rahvas mõistaks ja tajuks pagulaste erilist staatust ning ei põlgaks neid ära, seega kasutame annetusi ka teavituseks.

Saad meid toetades panustada sellisesse Eestisse, kus austatakse iga inimese õigust varjupaigale. Nii lood vähehaaval koos maailma, kus iga inimese jaoks on kuskil varjupaik kui ta oma koduriigis tagakiusamise ohtu satub. Sellises maailmas saad äärmisel vajadusel ka ise varjupaika otsida, nagu seda tegid mitmed Eesti inimesed Teise maailmasõja ajal.

Ostukorv
  • Ostukorv on tühi.