Eesti Inimõiguste Keskus aitab tagada inimeste õigust varjupaigale. Meil on Eestis varjupaigataotlemise valdkonnas ainulaadne õiguspädevus ja keskuse tegutsemise jooksul oleme nõustanud sadu abivajajaid. Selle ajaga oleme saavutanud nii mõndagi.

  1. Inimesed, kes viibivad varjupaigamenetluse ajal kinnipidamiskeskuses, ei pea enam seal viibitud aja eest tasu maksma.
  2. Aitasime muuta seadust nii, et kõikidelt varjupaigataotlejatelt ei võeta enam automaatselt vabadust.
  3. Riigi õigusabi antakse meie tegevuse tulemusel enamikele varjupaigataotlejatele.
  4. Teeme kaks korda aastas seirevisiite nii Vao ja Vägeva majutuskeskustesse kui ka Soodevahe kinnipidamiskeskusesse. Tänu meie sekkumisele on Soodevahe keskuses oluliselt paranenud nii teenuste kvaliteet kui ka olmetingimused.
  5. Tõime pagulaste temaatika 2013. toimunud kampaaniaga laiemalt esile. Valminud kodulehte www.pagulane.ee külastatakse siiamaani pagulaste kohta info saamiseks.
  6. Igal aastal viime lõppuni ca kümme strateegilist kohtuvaidlust, mille abil on paranenud politsei- ja piirivalveameti praktika rahvusvahelise kaitse taotluste läbivaatamisel.
  7. Annetuste ja ÜRO pagulasameti (UNHCR) abiga tagame vajadusel kõikidele rahvusvahelise kaitse taotlejatele õigusnõustamise nende emakeeles.

Töötame, et Eestis tagada igale inimesele tema õigus küsida varjupaika ja saada selle õiguse kasutamiseks õigusabi automaatselt nii vara kui võimalik. Vajame sinu abi, et saaksime kaasustega edasi minna nii riigi kui Euroopa kohtutesse. Samuti soovime, et Eesti rahvas mõistaks ja tajuks pagulaste erilist staatust ning ei põlgaks neid ära. Seega kasutame annetusi ka teavitustöös.

Saad meid toetades panustada sellisesse Eestisse, kus austatakse iga inimese õigust varjupaigale. Nii loome vähehaaval koos maailma, kus iga inimese jaoks on kuskil varjupaik, kui ta elu koduriigis sõja või tagakiusamise tõttu ohtu satub. Sellises maailmas saad äärmisel vajadusel ka ise varjupaika otsida, nagu seda tegid palju Eesti inimesed teise maailmasõja ajal.

Ostukorv