Igas riigis on inimõiguste vallas oma tugevused ja väljakutsed. Nii tugevuste levitamiseks kui väljakutsetele tähelepanu juhtimiseks on vaja riigivõimust sõltumatut vaadet.

Aruande eesmärk on seirata inimõigustega seotud arenguid Eestis ning anda soovitusi inimõiguste olukorra edendamiseks. Aruannet koostavad oma ala eksperdid, kes ei tööta samal ajal riigi heaks. Aruanne on juba mõjutanud olukord Eestis, sest on tõstatanud olulisi ühiskondlikke teemasid (kodakondsuseta laste olukord, samasooliste paaride kooselu õiguslik kaitse, varjupaigataotlejate õigused.

Aruande regulaarseks väljaandmiseks vajame Sinu abi, sest inimõiguste olukorrale järjepidev tähelepanu pööramine on esimene samm tõhusaks rikkumiste peatamiseks ja ennetamiseks.

Mis kasu saad aruande väljaandmisest?

Perioodiline inimõiguste aruanne on Sulle kasulik, sest riik teab, et inimõigusi kahjustamine leiab kajastust aruandes, mida kajastatakse meedias ja mida kasutavad palju rahvusvahelised organisatsioonid ülevaate saamiseks inimõiguste olukorra kohta. Pidev kitsaskohtadele tähelepanu jätmine aitab kõigi inimõiguste kaitse taset tõsta ja seega vähendab Sinu ohtu sattuda inimõiguste rikkumise ohvriks.

Aruannetega saab tutvuda siin.

Ostukorv