Tiim:
  • Egert Rünne
  • Kelly Grossthal

Projekti eesmärk on anda õiguspraktikutele tööriistad, mis aitaksid kaitsta inimeste ELi põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi tehisintellekti kasutuselevõtuga kaasnevate ohtude eest. Projekt keskendub tehisintellekti kujundamise, arendamise ja kasutuselevõtu seosele põhiõigustega, et tõsta arendajate teadlikkust põhiõiguste kaitse olulisusest ning pakkuda õiguspraktikutele lahendusi uute väljakutsetega toimetulekuks.

Projektil on neli peamist väljundit:

  1. Uuring (lauauuringud + intervjuud ekspertidega), mis kaardistab tehisintellekti kasutamisega seotud võimalikud ohud põhiõigustele.
  2. Tehisintellekti kasutamisega kaasnevate ohtude põhiõigustele mõju hindamise raamistik + koolitused tehisintellekti eetilise kasutamise kohta tehisintellekti arendajatele.
  3. Veebipõhine tööriistakomplekt + asjakohased koolitused õiguspraktikutele
  4. Avalikkusele suunatud teavituskampaania (videod) tehisintellekti kasutamise ohtudest põhiõigustele. Selleks kasutatakse videoid, mis toovad näiteid, kuidas tehisintellekt võib meie põhiõigusi ohustada.

Projekti tegevustega püüame tagada, et tehisintellekti arendamine ja kasutamine toimuks kooskõlas inimõiguste ja demokraatlike väärtustega, tugevdades samas ühiskonna sidusust ja usaldust uute tehnoloogiate vastu.

Projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 3695,88 euro ulatuses.Ostukorv