11. detsembril 2008 a. võeti Riigikogus vastu võrdse kohtlemise seaduse, mis jõustus 1. jaanuaril 2009. TTÜ Inimõiguste Keskus korraldas seminari, et huvitatutele selgitada nimetatud seaduse vajalikkust ja sisulisi ning rakenduslikke põhimõtteid.

Aeg: 4.02.2008
Koht: International University Audentes, Tondi 55 Tallinn, Auditoorium 210

Esinejad:
Kristiina Albi, õiguskantsleri nõunik
Evelyn Sepp, võrdse kohtlemise seaduse eelnõu eest vastutanud endine Riigikogu liige

Teemad:

I paneel. Evelyn Sepp. Seaduse vajalikkus. Seaduse reguleerimisala. Seaduse rakendusmeetmed. Seaduseelnõu koostamise problemaatika, takistused ja probleemid seaduse vastuvõtmisel.

II paneel. Kristiina Albi. Olukord Eestis. Mõisted, rakenduslikud probleemid, kitsaskohad. Valdkonnad, mis vaatamata seaduse vastuvõtmisele katmata.

Ostukorv