Tiim:
  • Kelly Grossthal
  • Egert Rünne
  • Helen Talalaev

Projekti eesmärk on ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes.

Projekti raames teeme huvikaitset igal tasandil, edendame mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonda, juhime võrdse kohtlemise võrgustikku ning avaldame avaliku arvamuse uuringu LGBT+ teemadel.

Projekti rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kokku 600 000 euroga, millest inimõiguste keskuse osa on 300 000 eurot.

Ostukorv