Tiim:
  • Kelly Grossthal
  • Egert Rünne

Projektiga jätkatakse eelmistel aastatel edukalt käivitatud tegevustega: võrdse kohtlemise võrgustik ühendab võrdse kohtlemise valdkonnas tegutsevaid kodanikuühendusi ja strateegiline hagelemine pakub võimalusi valdkonna kujundamiseks läbi strateegiliste kaasuste. Jätkub ka temaatilise meediamonitooringu tellimine, mis annab infot ja sisendit EIK tööle ning olulisel kohal on tegevused, mille eesmärgiks on tõsta EIK kui organisatsiooni ja töötajate teadlikkust ja võimekust, mis omakorda panustab projekti eesmärkide täitmisesse.

Projekti eesmärgid:

1. Tõsta Eesti avalikkuse teadlikkust võrdse kohtlemise teemast ja tänastest väljakutsetest ning seeläbi parandada inimeste võimekust otsida abi võimaliku ebavõrdse kohtlemise korral.

2. Koondada võrdse kohtlemise valdkonnas tegutsevaid kodanikuühendusi, et jagada ja analüüsida infot, mis võimaldab omakorda paremini edendada võimalikke kitsaskohti.

3. Tõsta Eesti juristide ja advokaatide teadlikkust võrdse kohtlemise teemast (sh. seadusandlusest ja ohvrite vajadustest) ning tagada seeläbi ohvrite senisest parem kaitse.

4. Tõsta Eesti Inimõiguste Keskuse töötajate ja käesolevasse projekti kaasatud inimeste kompetentsi nii võrdse kohtlemise, inimõiguste kui organisatsioonilise arengu aspektist.

5. Tagada reaalne kaitse ebavõrdset kohtlemist kogenud inimestele ja edendada läbi nende kaitsmise valdkonna kohtupraktikat ja seadusandlust

Ostukorv