Partner:
Tiim:
  • Kelly Grossthal
  • Egert Rünne

VOCIARE (kuriteoohvrite õiguste rakendamine Euroopas) uuring käsitleb ohvrite direktiivi (2012/29/EL) praktilist rakendamist.

Vaatluse all on eelkõige direktiivi ja teatud valitud toimingute rakendamine praktikas. Uuringu tulemus võib mõjutada muudatusi, mis on vajalikud, et parandada kuriteoohvrite juurdepääsu oma õigustele, mis on määratletud ELi kuriteoohvrite õiguste direktiivis 2012/29/EL.

Uurimus jaguneb 16 osaks: igas osas käsitletakse üht direktiivi artiklit.

Loe valminud uuringut.

Ostukorv