Projekti põhieesmärk näidata, et varases staadiumis õigusabi kättesaadavus ning nõustamisteenuste osutamine varjupaigataotlejatele on effektiivne, õiglane ja tõhus varjupaigaotsuste tegemisel juba kõige esimeses astmes (PPA ametnike otsused).

Projekti põhitegevuseduuringu läbi viimine nii iga partnerriigi kui ka EL’i tasandil, et mõista paremini erinevaid praktikaid, mis puudutavad õigusabi kättesaadavust ning õigusabi andmist varjupaigataotlejatele juba varases staadiumis. Valminud uuringu/raporti põhjal on võimalik koostada erinevaid vahendeid lobby-töö tegemiseks, et tuua muutusi nii riiklikel kui EL’i tasandil. Iga partner koostab raporti oma riigi tasandil ning koos koostatakse ka ühisraport parimate praktikate põhjal mida partnerriikides jagatakse erinevatele riigiasutustele (poliitikakujundajad, praktilise tööga kokku puutuvad ametid jne.) kui ka kolmandale sektorile. Samuti tutvustatakse raportit EL’i tasandil.

Projekti tulemusena peaks tekkima parem arusaam varases staadiumis kättesaadava õigusabi effektiivsuse ja tõhususe kohta nii siseriiklikul kui EL’i tasandil ning üksmeel sellise lähenemise, kui parima praktika rakendamisel ning edasi arendamisel.

Ostukorv