Tiim:
  • Kelly Grossthal
  • Egert Rünne

Projekti raames tõstetakse Eesti Inimõiguste Keskuse võimekust võrdse kohtlemise valdkonnas, mis on ka osa Eesti Inimõiguste Keskuse strateegiast aastateks 2012-2015. Muuhulgas tehakse seda läbi pideva meediamonitooringu sisseseadmise ja avalikus debatis osalemise. Ühtlasi pakutakse projekti käigus erialaspetsialistidele vajalikke koolitusi, et võrdse kohtlemise teemat senisest enam tutvustada ka juristidele, advokaatidele ja kodanikuühendustele.

Lisaks korraldatakse projekti raames võrdse kohtlemise teemaline konverents ja toimuvad töötoad keskuse töötajatele. Sügisel pakutakse õigusnõustamise raames praktikavõimalusi ka õigusteadust õppivatele tudengitele. Huvitatud tudengitel palume ühendust võtta projektijuhiga.

Ostukorv