Tiim:
  • Egert Rünne

Projekti üldeesmärgiks on aidata kaasa demokraatlike väärtuste ja võrdse kohtlemise põhimõtte edendamisele ja levikule Tadžikistanis. Otseseks eesmärgiks on suurendada Tažikistani vabakonna koostööd ja huvikaitse võimekust võrdse kohtlemise valdkonnas ning suurendada Tadžikistani ja Eesti vabakondade koostööd.

Projekti põhitegevusteks on õppereis Eestisse, võrdse kohtlemise õppematerjali väljatöötamine Tadžikistani vabaühendustele, Tadžikistani vabaühenduste esindajate koolitamine võrdse kohtlemise ja huvikaitsetegevuses, mis aitab kaasas demokraatlikku ühiskonna arengule.

Ostukorv