Seminaride seeria leidis aset seoses Võrdsete võimaluste aastaga 2007. aastal.

Seminare korraldas Rahvusvaheline Ülikooli Audentes ja selle vast avatud Inimõiguste Keskus

24. mail leidis aset seminar, mille “Ebavõrdne kohtlemine Eestis“. Oma kogemusi selles vallas jagas Merle Haruoja Inimõiguste Instituudist. Informatsiooni enda õiguste eest seismise kohta andis Helen Kranich õiguskantsleri büroost. Seminari programmi saab siit.

13. oktoobril toimus seminaride seeria teine üritus, mille teemaks “Naised, tööturg ja diskrimineerimine“. Antud üritus leidis aset rahvusvahelise konverentsi “Teel sooliselt tasakaalustatud ühikonda – 10 aastat” raames paneeldiskussioonina selle konverentsi teisel päeval. Moderaatoriks oli Kadi Pärnits, Mainori Kõrgkooli õppejõud, Tartu Ülikooli doktorant. Oma teadmisi ja kogemusi jagasid Riina Kütt, Naiskoolituse Keskuse juhatuse liige (ettekanne saadaval siit); Sevilay Celenk, Ankara Ülikooli dotsent (Türgi); Mai Luuk, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika lektor (ettekanne saadaval siit); ning Kaja Sakala, ettevõtja, AS Sakala Tööstusautomaatika. Konverentsi programmi saab siit.

15. novembril leidis aset juba kolmas seminar, mille teemaks “Seksuaalvähemused Eestis – kuidas asi tegelikult on“. Seminari aitasid korraldada organisatsioonid Mea Culpa ja Diversity. Sõna võtsid Lisette Kampus, ILGA-Europe juhatuse liige, dr. Judit Strömpl, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent (ettekanne ja presentatsioon) ning dr. Judith Schuyf, Hollandi valitsuse LGBT programmi vanemnõunik (ettekanne saadaval siit). Seminari programmi saab siit.

15. detsembril viidi läbi seminar, mille teemaks diskrimineerimine etnilise, rahvusliku ja rassilise kuuluvuse alusel. Seminar “Vahetusüliõpilased Eesti ülikoolides – õigus võrdsele kohtlemisele” käsitles antud õiguse olukorda Eestis spetsiifiliselt just vahetusüliõpilaste perspektiivist. Seminari programm on saadaval siit. Seminaril osalejatel paluti täita kas küsimustik. Küsimustiku põhjal koostati analüüs praegusest olukorrast Eestis antud teemal.

Seminari seeriat korraldasid Rahvusvaheline Ülikooli Audentese Inimõiguste Keskus, Eesti Inimõiguste Instituut ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus.

Ostukorv