Eelarve:
€ 11879.20

Projekti tulemusel töötab EIK välja ühtsed kommunikatsioonipõhimõtted ning on kommunikatsioonitegevustes ka üldiselt tugevam. Arendatakse võimekust meediatööks ja kriisikommunikatsiooni oskusi. Samuti laiendatakse suhtluskanaleid ja kommunikatsioonitööriistu.