Tiim:
  • Egert Rünne
Kesk – Euroopa Ülikooli jaoks läbi viidavad üle – Euroopalised uuringud. Töö hõlmab tõenduspõhiste kodanikuühiskonna monitooringute koostamist romade kaasamise poliitika ja meetmete rakendamise kohta Eestis.
Avaldatud uuringud:
Ostukorv