Eelarve:
€ 4000
Kesk – Euroopa Ülikooli jaoks läbi viidav üle – Euroopalist uuring. Töö hõlmab tõenduspõhiste kodanikuühiskonna monitooringute koostamist romade kaasamise poliitika ja meetmete rakendamise kohta Eestis.