Kesk – Euroopa Ülikooli jaoks läbi viidav üle – Euroopaline uuring. Töö hõlmab tõenduspõhiste kodanikuühiskonna monitooringute koostamist romade kaasamise poliitika ja meetmete rakendamise kohta Eestis.