Tiim:
  • Egert Rünne

Projekti eesmärgiks on tõsta õigusprofessionaalide teadlikkust Euroopa Liidu põhiõiguste hartast. Projekti raames viiakse läbi uuring, koolitused ning luuakse harta kasutamise võimalusi selgitav veebikeskkond.

Projekti kaasrahastab Euroopa Põhivabaduste Ühendus läbi Euroopa Komisjoni vahendite.

 

Ostukorv