Tiim:
  • Egert Rünne
Eelarve:
€ 14100.7

EIK kui organisatsiooni jätkusuutlikus ja tegevuse edukus sõltub toetajaskonna kaasamisest. EIK2020 strateegia näeb ette senisest laiema toetajaskonna ja haardega organisatsiooni, mis on võimeline muutuvatele oludele nobedalt reageerima, et olla huvikaitses aktiivne ja mõjus.

Käesolev projekt viib uuele arengutasemele EIK organisatsioonilise ja finantshaldusliku külje, ilma milleta ei ole võimalik eesmärke saavutada. Finantshaldussuutlikus arvestab mitmekesistuva rahastusmudeliga, projekti lõppedes on rahaasjad läbipaistvad nii EIK sees kui toetajaskonnale ning rahavood paremini ennustatavad. See toetab rahastuse mitmekesistumist ning eelkõige mittesihtotstarbelise rahastuse osakaalu suurendamist.

Olles hästi toimiv, läbipaistev, nobe ning madala halduskoormusega organisatsioon, on ka toetajaskonnal suurem usaldus EIK kui muutuste elluviija vastu.

Ostukorv