Tiim:
  • Egert Rünne

Eesti Inimõiguste Keskus arendab projekti toel võimekust annetusi koguda ning vabatahtlikke kaasata. See loob Eestis otsese võimaluse panustada vähemuste hulka kuuluvate inimeste inimõiguste kaitsele ning seeläbi edendada Eestis demokraatlikke väärtusi ja inimõiguste kaitse taset.

Projekti tulemusel seob EIK ennast läbi annetajate ja vabatahtlike tugevamini Eesti ühiskonnaga ning tõstab seega enda kaalu ühiskonnas kui laiapõhjaline, tõhus ja jätkusuutlik inimõiguste valvekoer ja huvikaitseorganisatsioon. EIK tegevussuutlikkus ja seeläbi ka võimekus huvikaitses osaleda täieneb.

Sihtrühm on inimesed, kes soovivad inimõiguste (sh vähemuste õiguste) kaitseks midagi teha, ent kellel ei ole seni selleks sobivat võimalust olnud.  Projekti kaudseteks kasusaajateks on kogu Eesti elanikkond (aga eriti naised ja vähemuste hulka kuuluvad inimesed), kes saavad senisest enam abi inimõiguste rikkumiste lahendamiseks.

Projekti tegevusteks on EIK annetustegevuse strateegia väljatöötamine, annetustegevustele kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine ning kodulehe alamlehe valmimine annetajatele, samuti pilootannetustegevuse väljatöötamine ning strateegia hindamine.

Ostukorv