Inimõiguste uurimis- ja infokeskus Baltic Human Rights Society veab projekti, mille eesmärk on välja töötada inimõiguste hariduse koolitusprgramm avaliku sektorile. Projekti raames analüüsitakse inimõiguste hariduse olukorda avalikus sektoris kõigis kolmes Balti riigis, Eestis on partneriks Eesti Inimõiguste Keskus ja Leedus Law Institute and the Human Rights Voice. Lisaks panustab tegevustesse Bulgaaria Helsinki Komitee.
 
Esimeses etapis toimub tutvumine olemasolevate inimõiguste hariduse tegevuste, uuringute ja koolitusprogrammidega osalisriikides. Eestis uurib avaliku sektori inimõiguste hariduse praktikaid Eesti Inimõiguste Keskus. Seejärjel toimuvad kohtumised ja seminarid ametnikega. Nimetatud tegevuste põhjal valmivad omakorda soovitused ja erinevad metoodilised lähenemised inimõiguste hariduse tegevuste läbiviimiseks avalikus sektoris. Valmivad lahendused on plaanis luua põimõppe meetodil, ehk need sisaldavad nii online-keskkonnas õppimist, iseseisvaid üleandeid kui kohtumisi, lisaks on üheks oluliseks õppevahendiks uues inimõiguste hariduse lähenemises juba valmisolev inimõiguste giid.
 
Praktikandina panustab Eesti inimõiguste hariduse kaardistamise analüüsi Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse tudeng Kiia Väli.
Ostukorv