Tiim:
  • Egert Rünne

Inimõiguste saadikud on erinevates Eesti piirkondades tegutsevad inimesed, kes hoolivad oma kogukonna turvatundest ja austavad iga inimese võrdset inimväärikust. Saadikute paremaks lõimimiseks arendatakse ja täiendatakse olemasolevat baaskoolitust ning viiakse läbi ühisüritusi ja kohtumisi. Saadikute võimestamiseks töötakse välja tööriistakast, mille abil saab iga saadik inimõiguste valdkonnast teadlikkust tõsta. Laiema regionaalse kandepinna saavutamiseks laiendatakse saadikute võrgustikku ja luuakse uusi saadikuid juurde loov programm. Inimõigustest teadlikkuse tõstmiseks korraldavad saadikud erinevates Eesti piirkondades tegevusi ning hoiavad EIKi tiimi kursis kogukonna inimeste inimõigusi puudutavate murede ja rõõmude, väljakutsete ja võimalustega.

Inimõiguste saadikute võrgustiku tegevusi rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Ostukorv