Projekti põhieesmärk on toetada Eesti Inimõiguste Keskuse strateegias 2012-2015 toodud eesmärkide saavutamist, keskendudes eelkõige huvikaitsevõimekuse arendamisele ning EIK kompetentsi täiendamisele ning tegevuse professionaliseerimisele ja avalikustamisele, mille läbi suureneb Eesti elanikkonna teadlikkus võrdsest kohtlemisest ning inimõigustest üldiselt. Lõimumise edukaks eesmärgiks on ühised jagatud väärtused, inimõiguste kui väärtuse edendamine on vajalik kõigi Eesti inimeste seas, mistõttu projekt keskendub olulise lisandväärtuse andmisele, et luua alused edukaks lõimumiseks ning inimõigustel põhineva ühiskonna jätkusuutlikuks tasakaalustatud arenguks ning sotsiaalse sidususe suurendamiseks. Parem arusaam inimõigustest, eriti vene keelt kõnelevate inimeste hulgas, on oluline, et oma õigusi vajadusel kaitsta ent ka olla võimeline eristama inimõiguste rikkumist muudest võimalikest sotsiaal-majanduslikest probleemidest.

Ostukorv