Projekti üldine eesmärk on teostada järjepidevat seiret inimõigustega seotud arengute osas Eestis läbi õigusaktide ja praktika analüüsi, mis toetab lõimumist ja loob sellele paremad eeldused. Projekti tulemusel analüüsitakse inimõigusi puudutavaid seadusandlikke ja ühiskondlikke arenguid ning avaliku võimu rakendamist ning vajadusel esitatakse konkreetsed soovitused inimõiguste olukorra parandamiseks. Aruanne katab Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooniga tunnustatud inimõiguste olukorda ja arenguid Eestis 2014.-2015. aastate jooksul.  2015. aasta Inimõiguste aruanne ilmub 10. detsembril.

Ostukorv