Tiim:
  • Egert Rünne
  • Kelly Grossthal

Balti Uuringute Instituut viib koostöös SA Eesti Inimõiguste Keskusega läbi uuringu „Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas: nende avaldumine hariduspoliitilistes dokumentides ja rakendumine koolisüsteemis“, mille eesmärk on koostada ülevaade inimõiguste ja nende alusväärtuste (sh võrdsus, inimväärikus, kaasamine, mittediskrimineerimine) avaldumisest Eesti hariduspoliitilistes dokumentides ja koolikultuuris ning anda soovitused inimõiguste hariduse kontseptsiooni loomiseks Eestis. Uuringu tellis Haridus- ja Teadusministeerium.

Tutvu uuringu raportiga siin.

Ostukorv