Alates aprillist 2013 käivitub koostöös Eesti Pagulasabiga koostööprojekt “Huvikaitse võimendamine varjupaiga- ja pagulaspoliitikas”. Projekti eesmärgiks on võimendada, muuta professionaalsemaks ja järjepidevamaks varjupaiga- ja pagulaste õiguste ja lõimumise huvikaitse.

Projekti raames teostatav huvikaitse on suunatud mitmete sõlmprobleemide lahendamisele. Näiteks muudetakse jätkusuutlikumaks ja professionaalsemaks pagulasorganisatsioonide ümarlaua töö, milleks koolitatakse ümarlaua juht ja õigusekspert, koostatakse huvikaitse strateegia ja tegevuskava ning luuakse võrgustikukoostöö teiste EL liikmesriikide pagulasorganisatsioonidega.

Huvikaitse tegevustena viiakse läbi kohtumised poliitikakujundajatega ja otsustajatega, korraldatakse inimõiguste päeva tähistamine ning suur konverents varjupaiga- ja pagulaspoliitikast. Huvikaitse mõjukuse ja argumentatsiooni professionaalsuse suurendamiseks viiakse läbi kolm uuringut/analüüsi. Projekti lõpptulemuseks on väljakujunenud professionaalne huvikaitsetegevus ning on saavutatud märgatav muudatus sõnastatus sõlmprobleemide lahendamisse.

Ostukorv