Euroopa Tuleviku Parlament (Parliament for the Future of Europe ehk PaFutEU) mobiliseerib passiivseid kodanikke ning haavatavaid rühmi 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks. Projekti eesmärk on võimestada kodanikke kuuest 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel madala valimisaktiivsusega riigist, sealhulgas Eesti, Portugal, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi ja Sloveenia, kaasa rääkima konkreetsete ettepanekute loomises Euroopa Liidu tuleviku jaoks. Projekti käigus saadud kogemused soodustavad kodanike kaasatust Euroopa Parlamendi valimistel ja demokraatlike õiguste pikaajalist kasutamist Euroopa kodanikuõigustes.

PaFutEU projekt ehitab end üles Euroopa Tuleviku Konverentsi (Conference for the Future of Europe) initsiatiivi käigus loodud poliitikaettepanekute pealt, kaasates seekord vestlusesse ka väheesindatud gruppe – muuseas näiteks naisi, eakaid, rahvusvähemusi, puudega inimesi ja noori. Kuue töötoa käigus antakse kodanikele võimalus Euroopa Tuleviku Konverentsi ettepanekuid täiendada ja kaasavamaks muuta. Töö kulminatsiooniks kutsutakse igas riigis kokku kohalikud kandidaadid 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistelt, kes saavad avalikus vestluses võimaluse uuendatud ettepanekuid lahata ja arutada viiside üle, kuidas kindlustada koht antud teemadele Euroopa Parlamendi töölaual.

Projektis osaleb kuus partnerorganisatsiooni kuuest Euroopa Liidu riigist, mida iseloomustas 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel kõige madalam valimisaktiivsus. Projekti juhtpartner on demokraatlikke põhimõtteid edendavate organisatsioonide võrgustik Democracy International. Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm (CERV).

Ostukorv