Partner:
Tiim:
  • Egert Rünne

Koordinaatori roll on tagada ametile Eesti kohta usaldusväärseid, objektiivseid ja võrreldavaid sotsiaal-õiguslikke andmeid põhiõiguste teemadel.

EIK ja Praxise eksperdid viivad FRANET võrgustiku liikmetena nelja aasta jooksul läbi uuringuid erinevatel põhiõiguste teemadel väljendusvabadusest ja privaatsusest võrdse kohtlemiseni.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) eesmärgiks on pakkuda põhiõiguste küsimustes abi ja teadmisi Euroopa Liidu ning selle liikmesriikide asjakohastele asutustele ja ametivõimudele, samuti aidata neid meetmete rakendamisel ja asjakohaste tegevuskavade kujundamisel

Ostukorv