Tiim:
  • Kelly Grossthal

Projekti raames analüüsime, kuidas on ohvrite direktiivi rakendatud, mis on selle positiivsed ja arendamist vajavad aspektid ning teeme omapoolseid soovitusi Eesti riigile. Lisaks toimuvad erinevad koolitused ja seminarid, mis panustavad võrgustiku partnerite võimekuse tõstmisesse, koostöösse ja aitavad oma tegevusi paremini kommunikeerida nii Euroopa kui riigi tasandil.

Ostukorv