Tiim:
  • Egert Rünne

EIK saavutab regionaalse mõõtme ning on toetajate kaasamises jätkusuutlik, strateegiline ja tulemuslik.

Projektiga toetatakse EIK2020 strateegia eesmärki toetajaid kaasata. Selleks arendatakse olemasolevat inimõiguste saadikute võrgustikku nii, et see kasvaks ja toimiks jätkusuutlikult. Saadikute lõimimiseks luuakse standardiseeritud baaskoolitus ning viiakse läbi ühisüritusi ja kohtumisi. Kindla struktuuriga programm tagab selle, et kaasamine on sisuline ja tulemuslik. Saadikute programmi laiendamine on regionaalne meede, mille abil levib teadmine inimõigustest ja EIK tegevustest, mis omakorda võimaldab toetajaid paremini leida ja kaasata. Teadmisi jagatakse nii saadikute avalike ürituste kui kommunikatsioonitegevuste kaudu. Regionaalne esindatus annab EIK sihtrühmadele eri piirkondades kindluse, et nad on olulised.

 

Ostukorv