Kristi on spetsialiseerunud migratsiooni valdkonnale, eelkõige tegeleb ta varjupaiga- ning pagulaküsimustega. Alates 2006 aastast on Kristi osalenud mitmetes Euroopa Liidu ning Euroopa Nõukogu pagulasküsimustega tegelevates ekspertgruppides ning lisaks viinud läbi mitmeid uurimustöid Euroopa Komisjonile. Lisaks on ta olnud projektijuhiks mitmetes rahvusvahelistes pagulasteemalistes projektides.

Eesti Inimõiguste Keskuse projektijuhina puutub Kristi igapäevaselt kokku nii otseselt sihtrühmaga kui ka riigi- ning kolmanda sektori esindajatega.