Töökuulutus: otsime eksperti/nooremanalüütikut

Keskus viib koostöös üleeuroopalise vabaühendusega Victim Support Europe läbi projekti, mille raames uurime, kuidas toimib Eesti ohvriabi süsteem pärast Euroopa Liidu ohvrite direktiivi vastuvõtmist. Teada on, et Eesti on teinud olulisi edusamme – parandanud praktikaid, koolitanud spetsialiste, pakkunud lisatuge erivajadustega ohvritele. Püüame projekti ja selle käigus valmiva uuringuga täpsemalt välja selgitada nii positiivsed praktikad kui kitsaskohad. Töömahu kasvu tõttu otsime järmiseks kolmeks nädalaks appi eksperti/nooremanalüütikut, kes saab meid aidata andmete kogumise ja analüüsiga.

Meie ootused:

  • Oled varem puutunud kokku uuringute lugemise ja analüüsimisega
  • Vähese kogemuse korral oled valmis kiirelt õppima, panustama ja kaasa mõtlema
  • Vajalik on eesti ja inglise kirjakeele oskus

Pakume:

  • Võimalust kaasa aidata sellele, et kuriteoohvrite jaoks oleks Eesti üha parem ja turvalisem paik
  • Olla osa inimõiguste keskuse tiimist ning saada igal sammul tuge, et oma tööga parimal viisil hakkama saada
  • Arvestuslikku töömahtu suurusjärgus 10 tööpäeva ja tasu tööpäeva eest 120.- (sisaldab kõiki makse)

Lisainfo:

  • Töö aja ja koha võid valida ise. Saad tööd teha nii meie Tallinna kesklinnas asuvast kontoris kui sulle sobivast keskkonnast.
  • Töö sobib ka tudengile. Soovi korral saame arvestada sinu praktikavajadustega.
  • Kandideerima on oodatud kõik, sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või lisavajadusest, samuti julgustame kandideerima hoolduskoormusega inimesi.

Saada oma CV või lühitutvustus meilile kelly.grossthal@humanrights.ee, samuti võid julgelt Kelly poole pöörduda, kui sul on lisaküsimusi.

Täiendus 21.08.2023: kandideerimine on lõppenud.

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Tööandjana austame Eesti seadusi, väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid neid ja keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu põhimõtteid.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #ohvriabi
Ostukorv