Kohtuotsus: rahvusvahelise kaitse menetluses tuleb asjaolusid arvestada kumulatiivselt

Juunis said inimõiguste keskuse pagulasvaldkonna juristid olulise kohtuvõidu, mis puudutab rahvusvahelise kaitse (RVK) menetlust. Tallinna Ringkonnakohus kohustas Politsei- ja Piirivalveametit (PPA) uuesti läbi vaatama rahvusvahelise kaitse taotlust kahel põhjusel: menetluslike nõuete rikkumise ning asjaolude puuduliku hindamise tõttu.

Inimõiguste keskuse poole pöördus Eesti riigilt rahvusvahelist kaitset taotlenud ja PPA-lt keelduva otsuse saanud inimene. Tegemist on 1998. aastast Ukrainas elanud Vene Föderatsiooni kodanikuga, kes peab ennast rahvuselt ukrainlaseks ja oli alustanud Ukraina kodakondsuse taotlemist. Veebruaris 2022 alanud Venemaa sõjalise sissetungi tõttu Ukrainasse jäi taotlusprotsess pooleli. Sellele vaatamata toetas ta aktiivselt Ukraina sõjaväge ja abiorganisatsioone ning kritiseeris sotsiaalmeedias Venemaa võimuorganite sõjalist tegevust.

Inimõiguste keskuse juristide hinnangul ei arvestanud PPA taotluse asjaolusid kumulatiivselt, lähtus oma otsuses taotleja päritoluriigist saadud puudulikust infost, ei arvestanud taotleja pikaaegse eluga Ukrainas ega tema Vene võimuorganite vastast poliitilist meelsust. Kohus nõustus, et pärast 24.02.2022 alanud konflikti on olukord Venemaal oluliselt muutunud, näiteks on kehtestatud õigusakte, mille alusel saab inimesi kriminaalkorras karistada Vene riigivõimu kritiseerimise ja Ukraina toetamise eest. Et seaduse kohaselt peab kohus rahvusvahelise kaitse andmisest keeldumise õiguspärasust hindama kohtuotsuse aja seisuga, pidi kohus arvesse võtma uusi arenguid taotleja päritoluriigis s.t Vene Föderatsioonis.

PPA oleks pidanud hindama, millised tagajärjed kaasneksid sellele, kui taotlejajätkaks Venemaal samasuguse tegevusega kui seni, nt avaldaks sotsiaalmeedias Ukrainat toetavaid ja Venemaad kritiseerivaid seisukohti ning abistaks rahaliselt Ukraina armeed ja abiorganisatsioone.

Kokkuvõtvalt otsustas Tallinna Ringkonnakohus, et kuna PPA ei ole ka apellatsioonkaebuses esitatud täiendavate selgituste ja tõenditega kõrvaldanud vaidlustatud haldusakti puudusi, tuleb PPA otsus rahvusvahelise kaitse mitteandmise kohta tühistada ja menetlus uuesti nõuetekohaselt läbi viia.

Tutvu otsusega

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#pagulased
Ostukorv