Vaen on viirus, mis eriti sotsiaalmeedias levib ja ühiskonda lõhestab

Kuna vaenukõne levik on Eestis jätkuvalt probleem, monitoorisime septembri kuu vältel sotsiaalmeedia erinevaid keskkondasid. Järelduste põhjal valmis analüüs vaenu leviku kohta Eesti sotsiaalmeedias. Uuringu viisime läbi projekti „Uuri. Osale. Muuda“ raames, mille rahastaja on Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis. Monitooringu käigus analüüsiti kokku 51 eestikeelse ja 52 venekeelse vaenuliku sisuga postitust. Mõlema keele puhul oli märgata, et inimesed on õppinud vaenu õhutamisel sotsiaalmeedia vaenukõne tuvastamise masinõppemudeleid petma – näiteks metafoore ja varjatud ähvardusi kasutades.

Täheldati, et vaenulikku sisu levib palju eriti teatud Facebooki ja TikToki lehtedel. Suurem osa sõnumitest olid suunatud soo ja seksuaalse sättumuse (eelkõige viimase) vastu, ülejäänud aga teatud rühmade vastu nende rahvuse, etnilise päritolu või rassi alusel. Vene keeles oli eestikeelse sisuga võrreldes rohkem kommentaare, milles kasutati mitteheteroseksuaalsete inimeste vastu otseselt ähvardavat keelt, eesti keeles aga viidati keelekasutusega peamiselt sihtmärgi alaväärsusele või väljendati põlgust, jälestust või kõrvaleheitmist. Teiste tunnuste alusel ilmnenud vaenust või sellest, mil määral sotsiaalmeedia platvormid vaenu oma platvormidelt eemaldavad, saab täpsemalt lugeda juba uuringust. Lisaks anname seal soovitusi nii riigile, meediale, haridusvaldkonnale kui vabaühendustele.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
Ostukorv