Inimõiguste Giid on täienenud uute õppematerjalidega

Inimõiguste giid on täienenud uute õppematerjalidega kolmes kategoorias:

Rubriigi õigused alla on kogutud erinevad inimõigusi käsitlevad mõisted rahvusvahelistest konventsioonidest ning siseriiklikust õigusest. Lisaks juriidilisele määratlusele on õigusmõisted selgitatud läbi praktikas esinenud sotsiaalsete situatsioonide, mis inimõiguste realiseerimisel erinevates valdkondades ette on tulnud. Sobivad mõisted on seotud vastava teemaga ning pärinevad siseriiklikust õiguspraktikast ning rahvusvahelise õiguse allikatest.

Inimõiguste giidi lehelt leiate järgmised teemad:

Läbi infograafiliste piltide selgitatakse inimõigusega seonduvaid mõisteid visuaalselt.   Skeemide abil on seletatud järgmised teemad:

Kaasuste rubriigi alla on kokku koondatud enam kui 1000 inimõigusi käsitleva kaasust ja rohkem kui  300 kaasuse kokkuvõtet, koos asjakohaste viidetega. Rahvusvahelised kaasused on abiks inimõiguste arengule, kuna igal aastal sünnib uusi, veel seni käsitlemata inimõiguste valdkonda puudutavaid kohtuotsuseid.

Giidis leidub viiteid enam kui 1000-le kohtuasjale ja üle 300-le kohtulahendi kokkuvõttele, mille on sinna tähelepanelikult valinud ja ette valmistanud inimõiguste uurimis- ja infokeskus Baltic Human Rights Society (BHRS) eksperdid. Kaasuste kogumik toob hariduslikul eesmärgil ning teabeallikana esile inimõigusi puudtava kohtupraktika, et aidata inimõiguste spetsialistidel ja üliõpilastel tõhusamalt leida kohtulahendeid.

Projekti “Inimõiguste giid” materjalid on välja töötanud inimõiguste uurimis- ja infokeskus Baltic Human Rights Society koostöös Human Rights Voice’i (Leedu) ja Eesti Inimõiguste Keskusega. Projekti rahastajaks on perioodil 2020-2022 Nordplus Adult toetuskava

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
Ostukorv