Paneeldiskussioon Eesti ettevõtjatega: mitmekesisuse kõrval tuleb tegeleda kaasamisega

Kutsusime suured Eesti tööandjad aruteluringi, et uurida kuidas on jõutud mitmekesisuseni ning kuidas paremini tähele panna ja mõista erinevate inimeste vajadusi ja õigusi. Paneeldiskussiooni Telia, SEB Panga, Prisma ja Microsoft Estoniaga saad järele vaadata meie Youtube kanalilt.

 

Oleme harjunud nägema erisusi, kuid inimeste ühisosa on alati palju suurem kui esmapilgul võib tunduda. Mitmekesisus on igapäevase äritegevuse osa ja klientide mõistmiseks peab töötajaskond peegeldama kliendibaasi, ütleb SEB Pank juhatuse esimees Allan Parik. Parema tulemuse saab siis, kui su tiimis on vanemad inimesed, kellel on ajalooline kriiside kogemus ja noored, kes on kiirelt areneva tehnoloogiaga rohkem kokku puutunud. Suureneb loovus ja innovatsioon ning paranevad otsustusprotsessid.

Prisma Peremarketid AS-i personaliosakonna arendusjuht Piret Lankots ütleb, et “erinevus rikastab” sõnum on tänase tööle kandideerija jaoks olulisel kohal, mis muudab selle tööandja jaoks elementaarseks. Kui mitmekesisusega seotud eelarvamused tekitavad pingeid, on üks-ühele vestlused (ka juhtkonna tasandil) hea võimalus selliste tundlike teemade käsitlemiseks, et murekohtadega oleks võimalik tegeleda enne kui potentsiaalne probleem eskaleerub. Lisaks peab ettevõtte kultuur olema piisavalt tugev, et töötajad, kes diskrimineerimist näevad, ka räägiksid sellest, leiab Katre Liiberg, Telia müügi- ja teenindusüksuse direktor ning juhtkonna liige. Inimestel peaks olema võimalus sellistest asjadest teada anda ka anonüümselt ja tuleks pakkuda erinevaid koolitusi kogu kollektiivi seas. Sellised õpivõimalused teevad kollektiivi tugevamaks, õpetavad inimesi erinevusi hindama ja neist rõõmu tundma ning kõiki võrdselt kohtlema.

Väga oluline on mõista ka erisusi, mis pole palja silmaga nähtavad, tõi esile Microsoft Estonia AS-i personalijuht Merle Liisu Lindma. “Paljudel inimestel on elu jooksul vaimseid väljakutseid, see on normaalne elu osa” sõnas ta. Viimaste aastate ühiskondlikud kriisid on toonud vaimse tervise teemad rohkem esile ning võimaluste olemasolul peetakse heaks tavaks pakkuda töötajatele näiteks psühholoogide või coachide teenust, ning ka rohkem läbipaistvust selles osas, kuidas ettevõttel keerulisel ajal läheb. Need on viisid liikumaks lähemale psühholoogiliselt turvalisele töökeskkonnale, millele kindlasti annab hoogu ka paindlik tööaeg ja kodust töötamise võimalus.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus #mitmekesisuse-paev
Ostukorv