Eesti Inimõiguste Keskus ja Eesti Pagulasabi laiendavad koostööd Ukraina pagulaste heaolu tagamiseks

Eesti Inimõiguste keskus ja Eesti Pagulasabi laiendavad koostööd ÜRO pagulasametiga (UNHCR), et suurendada Eestisse jõudnud Ukraina pagulaste turvatunnet. Aasta lõpuni kestva koostöö raames toetatakse Eestis viibivaid Ukraina pagulaste kogukondi ja nende esindajaid.

Inimõiguste keskuse juhataja Egert Rünne sõnul on oluline, et iga Eestis elav inimene, olenemata sellest, kui kaua ta siin viibib, tunneks end turvaliselt ja vajalikuna. Sõda lõhkus selle turvatunde kümnetel tuhandetel inimestel, kes Eestisse on jõudnud, mistõttu tuleb selle taastamiseks anda sõjapõgenikele vajalikke ressursse ja teadmisi, et nad saaksid oma kogukondi üle Eesti ühendada.

Erilise tähelepanu all on haavatavate rühmade heaolu ja toimetulek Eestis: lapsed, lisavajadusega inimesed ja teistesse vähemusrühmadesse kuuluvad põgenikud. “Pahatihti on põgenikul keeruline meie süsteeme mõista ning keerukamate juhtumite korral vajalike teenusteni ligi pääseda. Seetõttu on oluline nii erinevate ametiasutuste esindajate kui ka kogukonna toetus, et edasiliikumiseks jaks otsa ei saaks,” ütleb Eesti Pagulasabi tugiteenuste juht Anu Viltrop.

Aasta lõpuni korraldatakse koostöös Ukraina pagulaste kogukondadega üle saja ürituse Eesti eri paigus, jälgitakse pagulaste elamistingimuste olukorda, tehakse kindlaks põgenike sotsiaalsed ja õiguslikud murekohad ning tegeletakse nende lahendamisega. “UNHCR on aastaid teinud tihedat koostööd Eesti Inimõiguste Keskusega, et aidata ja toetada pagulasi Eestis. Mul on hea meel, et tugevdame ja laiendame seda partnerlust veelgi, pidades silmas paljusid Ukraina pagulasi, kes on Eestist varjupaika ja kaitset otsinud. Kõigi töö ja teavitus tagab pagulastele olulise toe,” ütles UNHCRi esindaja Põhja- ja Baltimaades Henrik M. Nordentoft.

Eesti Inimõiguste Keskus tegutseb selle nimel, et luua üheskoos iga inimese inimõigusi austav Eesti ning on aastast 2012 kaitsnud varjupaigataotlejate ja pagulaste õigusi.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#keskus #pagulased
Ostukorv