Arvamus riigipiiri seaduse kohta

Riigikogu menetluses on seaduseelnõu 577 SE, millega tahetakse muuta riigipiiri seadust ja sellega seonduvalt teisi seadusi. Põhiseaduskomisjon küsis selle kohta teiste hulgas ka SA Eesti Inimõiguste Keskuse ja MTÜ Eesti Pagulasabi arvamust.

Kõne all oleva eelnõuga nähakse ette, et massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras võib Politsei- ja Piirivalveamet ohu korral avalikule korrale või riigi julgeolekule jätta ebaregulaarselt välispiiri ületanud välismaalase rahvusvahelise kaitse taotluse vastu võtmata ja saata ta ilma lahkumisettekirjutust või sisenemiskeelu otsust tegemata tagasi, juhul kui välismaalasel oli võimalik Eestisse siseneda välispiiri ületamiseks avatud piiripunkti kaudu.

Ühisavalduses rõhutame et olukord, kus riik isikute rahvusvahelise kaitse taotlusi vastu ei võta ning neid lahkumisettekirjutuse otsust tegemata tagasi saadab, on vastuolus rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse üldtunnustatud normidega.

Loe täismahus arvamust.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#pagulased
Ostukorv