Tule keskusesse praktikale!

Inimõiguste keskus pakub praktikavõimalust tudengitele, kes õpivad sotsioloogiat, õigusteadust, antropoloogiat või mõnel muul erialal ja soovivad kaasa aidata inimõiguste arengule Eestis.

Praktikandid saavad meid augustist kuni aasta lõpuni aidata järgmises:

  • inimõigustealased uuringud, sh intervjuude ja fookusgrupivestluste läbiviimine
  • küsimustike tulemuste ja teiste seotud andmete analüüs
  • abistamine kohtukaasuste ja inimeste nõustamise juures
  • infootsing, erinevates monitooringutes osalemine
  • nii sisuliselt kui tehniliselt ürituste korraldamisse panustamine
  • kohtupraktika uurimine
  • muud jooksvad, ühiskondlikest vajadustest tulenevad tegevused

Saada CV ja lühike kaaskiri, kus selgitad, miks soovid meie juures praktikat läbida, aadressil kelly.grossthal@humanrights.ee hiljemalt 16. augustil.

Pakume meeldivat praktikakogemust mõnusas keskkonnas ja tuge kogu praktika vältel. Tudengitel on võimalus anda suur ja oluline panus inimõiguste valdkonda ning töötada nii kodus kui meie kesklinna kontoris.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#keskus
Ostukorv