Keskus seisab kohtus Eesti-Süüria pere turvalise kooselu eest

Inimõiguste keskus asub kohtus kaitsma juba kümnendi koos perega Eestis elanud Mohammedit, kellele riik ei anna kodakondsust. Nimelt ei või Eesti kodanikul olla samal ajal mõne muu riigi kodakondsust, kuid oma Süüria kodakonsusest vabaneda on Mohammedil praktiliselt võimatu. Keskus leiab, et Eesti kodanikuks saamist ei tohi takistada see, et sünniriik inimest kodakondsusest ei vabasta. Igal perekonnal on õigus turvalisele kooselule ja kodakondsuse saamine on oluline Mohammedi ning tema pere õiguste tagamiseks.

Süürlane Mohammed ja Eestist pärit Tanja armusid õpingute ajal Peterburis. 2007. aastal abiellusid nad Tanja kodulinnas Tartus ja alates 2011. aastast on Mohammed Eesti elamisloaga püsivalt siin oma pere juures elanud. Selle ajaga on ta Eestis hästi kohanenud – Mohammedil on oma ettevõte, selge on eesti keel ja lõpetatud ka teeninduskoolis kondiitri eriala. 7aastast poega kasvatavad Mohammed ja Tanja on oma eluga Eestis väga rahul ning Mohammed soovib saada Eesti kodanikuks. Tema sõnul annaks see kindlustunde, et ta on Eesti ühiskonna täisväärtuslik liige ja riik kaitseb teda.

Mohammed ja Tanja pojaga4
Mohammed ja Tanja kasvatavad 7aastast poega

“Olen elanud Eestis 10 aastat ja tahan ka siia jääda, sest mu elu kõige olulisemad asjad ongi Eestis – perekond, töö ja tulevik. Eestis tunnen ma end vabana ja siin on rahulik elu. Kui mul oleks Eesti kodakondsus, saaksin elu ka pikaajalisemalt planeerida – mõelda äri arendamisele ja perega reisimisele. Kahjuks seda pole me ammu saanud teha, sest mu Süüria pass enam ei kehti,” rääkis Mohammed oma soovidest.

Alates 2019. aastast on Mohammed taotlenud Eesti kodakondsust, kuid politsei- ja piirivalveamet on selle jätnud läbi vaatamata, kuna Mohammedil on endiselt Süüria kodakondsus. Seaduse kohaselt ei või Eesti kodanikul olla samal ajal mõne muu riigi kodakondsus. Samas aga saab Süüria seaduse kohaselt kodakondsusest loobuda ainult erijuhtudel valitsuse otsusega ja inimese enda tahte peale teda kodakondsusest ei vabastata. Teisisõnu on kodusõjas kannatavas ebademokraatlikus Süürias praktiliselt võimatu sünnijärgsest kodakondsusest loobuda.

“Mitte ükski Süüria ametnik ei vasta sellistele päringutele. Olen nii kirjalikult kui telefoni teel avaldanud soovi, et Süüria riik vabastaks mu kodakondsusest, aga kahjuks Süüria kodanikel puudub õigus oma tahtel kodakondsusest loobuda,” ütles Mohammed.

Selleks, et siiski väljateenitult Eesti kodanikuks saada ja oma perega õnnelikult ning vabalt koos uuel kodumaal elada, esitas Mohammed aprilli algul Eesti Inimõiguste Keskuse abiga politsei- ja piirivalveameti vastu Tallinna Halduskohtule kaebuse.

Mohammed ja Tanja pojaga
Kümne aastaga on Mohammed eluga Eestis hästi kohanenud

Kodakondsus on inimõigus

“Kodakondsuse saamise tingimused peavad kõigile nende päritoluriigist olenemata olema võrdsed. Kui seaduses ei ole erandit nendele, kes ei saa oma kodakondsusest nendest olenemata põhjusel loobuda, siis selline seaduse sätte puudumine on diskrimineeriv ja seda võib lugeda tõsiseks põhiseaduse riiveks,” on keskuse jurist Uljana Ponomarjova kindlal seisukohal.

Kodakondsus on selle kaasuse puhul inimõigus ja keskus asub Mohammedit kohtus kaitsma, et seista tema õiguste ja Mohammedi pere ühise turvalise kooselu eest. “Inimene, kes on täitnud Eesti kodakondsuse eeldused, väärib seda. Eesti kodanikuks saamist ei tohi takistada see, et sünniriik inimest kodakondsusest ei vabasta,” lisas Uljana.

Mohammed on täitnud Eesti kodanikuks saamiseks kõik endast olenevad eeldused ja ta on valmis vastu võtma nii vabadused kui ka kohustused, mis kodakondsusega kaasnevad. Praegu on Mohammed põhimõtteliselt olukorras, kus teda ei kaitse ei tema sünnimaa ega riik, kus ta alaliselt elab. Kodakondsus annaks Mohammedi perele kindlustunde ja tagaks selle, et Eesti riik seisab tema õiguste eest.

Anneta turvalise pereelu kaitseks!

Mohammedi õigust kodakondsusele ja turvalisele pereelule asuvad kohtus kaitsma inimõiguste keskuse juristid. Sina saad kohtuteed oma annetusega toetada!

Annetan

Anneta turvalise pereelu kaitseks!

“Strateegilise hagelemise juhtumite puhul on oluline, et ühe inimese kohtuteega saaksime lahendada inimõiguste valdkonna suuremat, paljusid inimesi mõjutavat probleemi. Mohammedi juhtum on just selline, sest meie kohtuvaidlus puudutab põhimõtteliselt Eesti riigi suhtumist inimestesse, kellel on õigus kodakondsusele, kuid kelle inimõigusi takistab nende mittedemokraatlik koduriik,” ütles keskuse strateegilise hagelemise valdkonna juht Kelly Grossthal.

Kõik inimõiguste keskuse strateegilised kaasused jõuavad kohtusse tänu toetajatele. Sinagi saad anda oma panuse, et kaitsta Mohammedi, Tanja ja nende poja turvalist pereelu! Tänu annetustele saame Mohammedi perele pakkuda õigusabi, kaitsta nende õigusi kohtus ja katta kohtukulud.

Oleme väga tänulikud meie püsiannetajale ja üksikuid rahalisi toetusi teinud inimõiguste sõpradele. Aitäh, et annetad!

#inimoigused-eestis #strateegiline-hagelemine #vordne-kohtlemine
Ostukorv