Keskus taunib kriisi varjus rutakalt tehtud seadusemuudetusi

Eesti Inimõiguste Keskus ei kiida heaks eriolukorras kiirustades selliste seadusemuudatuste tegemist, mis vajaksid laiemat arutelu ja analüüsi.

Riikidel on õigus reguleerida rännet, kuid igal juhul tuleb arvestada ka välismaalaste inimõigustega, ka eriolukorras. Ajutiselt eriolukorra tõttu raskustesse sattunud inimeste kohene väljasaatmine ei ole proportsionaalne ega asjakohane. Selline jäik regulatsioon võib näiteks ohtu seada nende inimeste perekonna- ja eraelu puutumatuse.

Samuti on murettekitavad sätted, mis lubavad eriolukorras lihtsustatud korras väljasaadetavate ja varjupaigataotlejate kinnipidamist, lubades kohtutel teha välismaalase kinnipidamise määrus ilma kirjeldava ja põhjendava osata. Pandeemia olukorras ei ole välismaalaste suuremahuline kinnipidamine mõistlik ega põhjendatud.

Paneme riigikogu liikmetele südamele, et ka eriolukorras tehtud seadusemuudatused peavad olema põhjalikult läbimõeldud ja inimõigusi austavad.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis