Maakondlikud aruteluõhtud jäävad ära!

Head inimõiguste sõbrad, anname teada, et seoses koroonaviiruse leviku ja riikliku eriolukorra välja kuulutamisega jätab keskus ära kõik ülejäänud võrdse kohtlemise võrgustiku maakondlikud külastused: Rõugesse, Jõgevale ja Tapale. Aitäh kõikidele kohalikele omavalitsustele, koolidele ja headele inimestele, kellega seni oleme kohtunud ning kes meiega oma lugusid on jaganud.

Ehkki ära jäävad olulised kohtumised ja inimõiguste teemalised aruteluõhtud, kogume endiselt Eesti inimeste hinnanguid inimõiguste olukorrale Eestis. Jaga oma mõtteid, täites ära lühike inimõiguste teemaline küsitlus.

Hoidkem end ja teisi!

koroonaviirus

Võrdse kohtlemise võrgustiku projekti VÕIVIK rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #uro-inimoiguste-ulevaade #vorgustik
Ostukorv