Hakka oma kogukonna inimõiguste saadikuks!

Inimõiguste keskus otsib kogukonna saadikuid Ida-Virumaalt, Lääne-Virumaalt ja Harjumaalt. Hakka oma kogukonna inimõiguste saadikuks!

Inimõiguste saadik on vabatahtlik, kes hoolib oma kodukoha turvatundest ja austab võrdselt iga inimese inimväärikust. Ta on kursis kohalike inimõigusi puudutavate murede-rõõmude ja väljakutsete-võimalustega ning aitab edendada kogukonna heaolu. Saadik jagab infot inimõiguste kohta, korraldab temaatilisi üritusi ja on tugevaks ühenduslüliks kogukonna ning inimõiguste keskuse vahel.

Inimõiguste saadik saab osaleda mitmetel tasuta koolitustel ja üritustel ning on Eesti eri paigust pärit saadikuid ühendava võrgustiku liige. Esimene saadikute tutvumisüritus toimub 12–14. juunil. Saadiku tegevust toetavad igakülgselt nii võrgustik kui inimõiguste keskus.

Hakka inimõiguste saadikuks! Täida kandideerimisvorm hiljemalt 15. aprillil ja võtame Sinuga ühendust!

Lisainfo: liina.rajaveer@humanrights.ee

hakka inimõiguste saadikuks

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #keskus