Keskuse kommunikatsioonijuhina alustas Mirjam Savioja

Uus aasta tõi keskusesse uue kommunikatsioonijuhi Mirjam Savioja. Mirjam hoolitseb selle eest, et toetajad, partnerid ja avalikkus oleksid kursis keskuse tegevusega ning et inimõiguste valdkonna teemad saaksid Eesti ühiskonnas laiemat kõlapinda.

Mirjam on olnud keskuse tegevuse jälgija ja toetaja aastaid. “Inimõiguste keskus on organisatsioon, mis teadvustab ja väärtustab kommunikatsiooni tähtsust suhetes annetajate, meedia ja avaliku sektoriga, ning avalikkusega üldiselt,” kirjeldab ta keskust kõrvaltvaataja pilguga. Inimõiguste keskuse kommunikatsioonijuhi positsioonile kandideerimist põhjendab Mirjam sooviga töötada organisatsioonis, mis jagab tema väärtushinnanguid ja seisab kõigi võrdselt kohtlemise eest.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan

Mirjam on kommunikatsiooni alal töötanud nii mittetulundus-, era- kui ka avalikus sektoris. “Kõige intensiivsema ja laiahaardelisema kogemuse sain Hiiumaa vallavalitsuses, kus minu töö oli avalikkusele edastada selgeid sõnumeid, olenemata teema keerukusest, tundlikkusest või huvipakkuvusest,” tutvustab ta oma viimast töökogemust. “Kommunikatsiooni kordaminekuks on oluline luua oma sõnum ja valida selle edastamiseks sobiv infokanal, lähtudes sihtrühmast, kelleni soovid jõuda. Seetõttu kirjutasin vallakodanikele olulise info edastamiseks uudiseid nii veebi- kui paberlehele, haldasin erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid kui ka kogukonna nutirakendust,” kirjeldab kommunikatsioonijuht töö laiaulatuslikkust.

Inimõiguste keskuse kommunikatsiooni suurimaks väljakutseks peabki Mirjam enamate kõrva- ja silmapaarideni jõudmist. “Eesti inimestel on suur huvi inimõiguste ja võrdõiguslikkuse teemade vastu, kuid tihti räägitakse neist keeruliselt ja bürokraatlikult,” arvab Mirjam. “Kuna Eesti ei ole vaid Tallinn, siis leian, et peame nii oma kommunikatsiooni kui ka reaalse tegevusega jõudma Tallinnast kaugemale teistesse linnadesse ja maapiirkonda,” peab ta üheks lahenduseks.

Uuelt töökohalt ootab Mirjam arendavaid väljakutseid, mille vastuvõtmine panustab keskuse tegevuse edusse ja aitab hoida Eesti ühiskonda avatumaks ning sallivamaks muutumise kursil.

Mirjamil on bakalaureusekraad suhtekorralduses Tallinna ülikoolist ja magistrikraad rahvusvahelise kommunikatsiooni erialal Jönköpingu ülikoolist, Rootsist.

#keskus

Seotud uudised